spoznavanje okolja

index
Spoznavanje okolja Učbeniki, delovniki in navodila s praktičnim gradivom za 1., 2. in 3. razred osnovne šole. Moj svet 1Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika, delovnega zvezka in delovnega gradiva…

Naravoslovje in tehnika

index
Naravoslovje in tehnika Komplet sestavljajo navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih. Gradivo je univerzalno in je namenjeno doseganju ciljev pri predmetu naravoslovje in tehnika v…

Neobvezni izbirni predmeti

index
Neobvezni izbirni predmeti Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na umetne…

Tehnika in tehnologija

index
Tehnika in tehnologija Učbeniki, delovniki in navodila s praktičnim gradivom za 6., 7. in 8. razred osnovne šole. Tehnika in tehnologija 6Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka…

Obvezni izbirni predmeti

index
Obvezni izbirni predmeti Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na umetne…