Obvezni izbirni predmeti

Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na umetne snovi, njihove značilnosti in uporabo.

Les

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Kovine

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Računalništvo Urejanje besedil

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka s CD-jem.

Računalništvo Multimedija

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka s CD-jem.

Umetne snovi

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Elektrotehnika

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Računalništvo Omrežja

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka s CD-jem.