Izbirni predmet Računalništvo: Multimedija

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Sodobni učni načrti zahtevajo nove pristope k usvajanju znanja, uporabo novih učnih oblik in strategij in s tem drugačen položaj učenca v procesu izobraževanja. Projektni način dela in konstruktivističen način pridobivanja znanja zahtevata od učitelja in učenca uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in različnih medijev za predstavitve podatkov in informacij. IZOTECH založba je pripravila nov učbeniški komplet RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA.

Učbenik Multimedija

Format: A4
Ean: 9789616740074
Isbn: 978-961-6740-07-4

Delovni zvezek Multimedija s CD-jem

Format: A4
Ean: 9789616740081
Isbn: 978-961-6740-08-1

Učbeniški komplet Multimedija omogoča učencem preko mini projektov spoznavati in bogatiti predstavitve z:

  • uporabo enostavnih in zahtevnejših animacij,
  • oblikovanjem fotoknjige in fotoalbuma,
  • obdelavo in uporaba filmov v predstavitvah,
  • izdelavo slikanic, stripa, pobarvank,
  • izdelavo in uporabo predlog …
Poleg enostavnih predstavitev spoznajo izdelavo projektne naloge v obliki multimedijskih predstavitev. Da učenci v čim večji meri izkoristijo možnosti predstavitvenih programov MS PowerPoint ali OpenOffice.org Impress jim omogoča povezanost učbenika in delovnega zvezka, podprta s številnimi rešenimi in delno rešenimi primeri ter spremljajočimi gradivi na zgoščenki.
Učbenik Multimedija je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

Priporočamo še …