Izbirni predmet Računalništvo: Računalniška omrežja

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Z naraščanjem števila računalnikov je narasla tudi potreba po prenašanju informacij iz enega računalnika na druge. Tudi najsodobnejši mediji za prenos informacij ne zadoščajo, če so računalniki oddaljeni drug od drugega. Milijoni računalnikov po svetu se zato povezujejo v različna omrežja, od krajevnih omrežij z nekaj računalniki, pa do najobsežnejšega omrežja – interneta, ki povezuje stotine milijonov računalnikov po vsem svetu.

Učbenik Računalniška omrežja

Format: A4
Ean: 9789616740142
Isbn: 978-961-6740-14-2

Delovni zvezek Računalnišla omrežja s CD-jem

Format: A4
Ean: 9789616740159
Isbn: 978-961-6740-15-9

Učbeniški komplet Računalniška omrežja pomaga učencem spoznavati zakonitosti omrežij, s poudarkom na uporabi omrežja internet. Postopoma spoznavajo oblikovanje spletnih strani in sestavkov, za kar imajo na zgoščenki vso potrebno besedilno, slikovno, zvočno in filmsko gradivo.

Delo je zasnovano tako, da omogoča notranjo diferenciacijo pri pouku in samostojno delo učencev doma, in pokritje vseh zahtev učnega načrta. [tevilni primeri in potrebna gradiva omogočajo narediti prve korake v oblikovanje spletnih strani, ki združujejo vse elemente sodobnih spletnih strani – besedila, slike, tabele, zvok, film in tretji korak na področje programiranja, nadaljevanje tistega, kar spoznajo pri urejanju besedil in multimediji.

Učbenik Računalniška omrežja je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

Priporočamo še …