Izbirni predmet Računalništvo: Urejanje besedil

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Učbenik odlikuje sistematično usvajanje vsebin predmeta urejanje besedil, ki se smiselno navezujejo na izdelavo projektne naloge. Znanja gradijo učenci s pomočjo učitelja in učbenika glede na potrebe projektne naloge. Vaje in naloge so prilagojene za uporabnike urejevalnika MS Word in odprtokodnega urejevalnika Open Office Writer.

Učbenik Urejanje besedil

Format: A4
Ean: 9789616740012
Isbn: 961-67400-1-6

Delovni zvezek Urejanje besedil s CD-jem

Format: A4
Ean: 9789616740029
Isbn: 961-67400-2-4

Prednosti učbeniškega kompleta:

  • projektna zasnovanost: odločitev za vsebino projektne naloge in predstavitev zamisli, dopolnitev manjkajočih znanj in nadgradnja obstoječega znanja, utrjevanje znanja, uporaba znanja v projektni nalogi,
  • možnost samostojnega dela učencev,
  • pripravljene vsebine za notranjo diferenciacijo,
  • vizualizacija posameznih vsebin in postopkov v obliki informacijskih listov,
  • primeri za oblikovanje vzeti iz učenčevega šolskega in bivalnega okolja,
  • primeri oblikovanih projektnih nalog,
  • prirejene vsebine za Open Office Writer,
  • metodično-didaktični priročnik za učitelje z vzorcem letne priprave, rešitvami delovnih listov, napotki za uspešen pouk in uporabo učbeniškega kompleta.
Učbenik Urejanje besedil je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

Priporočamo še …