Izbirni predmet obdelave gradiv: Kovine

Avtorji: Drago Slukan, Janez Virtič

Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na umetne snovi, njihove značilnosti in uporabo. Zasnovan je tako, da je možno uporabiti sodobne strategije vzgojno-izobraževalnega dela ter izvesti dopolnitev znanja, utrjevanje, poglabljanje in aktualizacijo. S tem je učbenik osnovni knjižni vir za učitelja in učence pri poučevanju in učenju, domačem delu, opazovalnih nalogah, utrjevanju in preverjanju.

Pisne delovne predloge učencu omogočajo, da se na jasen, zanimiv in privlačen način vključuje v svet  konstruiranja, snovanja, ustvarjalnega in produktivnega dela z lesnimi gradivi. Tehniško–tehnološke predloge pa so namenjene beleženju, vpisovanju, skiciranju in konstruiranju idej in končnih izdelkov iz lesnih gradiv. Delovna gradiva so kakovostna, strokovno in vestno izbrana ter v celoti omogočajo izdelavo prikazanih primerkov, izdelkov in celovitih projektov. V “rokah” učiteljeve in učenčeve ustvarjalnosti pa omogočajo tudi dopolnilne in spreminjevalne možnosti, ki se lahko iz leta v leto spreminjajo, dopolnjujejo in izkazujejo povečano ustvarjalno vnemo, izboljšave in napredek.

Učbenik obdelava gradiv: Kovine

Format: A4
Ean: 9789619158937
Isbn: 961-91589-3-8

Delovni zvezek z delovnim gradivom obdelava gradiv: Kovine

Format: A4
Ean: 9789619158944
Isbn: 961-91589-4-6

Priporočamo še …