Izbirni predmet Računalništvo: Urejanje besedil

Izbirni predmet Računalništvo: Urejanje besedil Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan Učbenik odlikuje sistematično usvajanje vsebin predmeta urejanje besedil, ki se smiselno navezujejo na izdelavo projektne naloge. Znanja…

Izbirni predmet Računalništvo: Računalniška omrežja

Izbirni predmet Računalništvo: Računalniška omrežja Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan Z naraščanjem števila računalnikov je narasla tudi potreba po prenašanju informacij iz enega računalnika na druge. Tudi…

Izbirni predmet Računalništvo: Multimedija

Izbirni predmet Računalništvo: Multimedija Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan Sodobni učni načrti zahtevajo nove pristope k usvajanju znanja, uporabo novih učnih oblik in strategij in s tem…