Tehnika in tehnologija

Učbeniki, delovniki in navodila s praktičnim gradivom za 6., 7. in 8. razred osnovne šole.

Tehnika in tehnologija 6

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Tehnika in tehnologija 7

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Tehnika in tehnologija 8

Učbeniški komplet se sestoji iz učbenika in delovnega zvezka z delovnim gradivom.

Moja tehnika 6

Komplet se sestoji iz delovnega gradiva z navodili.

Moja tehnika 7

Komplet se sestoji iz delovnega gradiva z navodili.

Moja tehnika 8

Komplet se sestoji iz delovnega gradiva z navodili.