Tehnika in tehnologija 8

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič

Učbeniški komplet Tehnika in tehnologija 8 sestoji iz učbenika, delovnega zvezka z delovnim gradivom. Ta komplet je namenjen učencem in učiteljem za prijazno in kakovostno usvajanje vsebin, ciljev in standardov znanja po učnem načrtu. Prve izkušnje in odmevi kažejo na pravilno in dobro zaokroženost tematike v okviru sklopov tehnike.

Učbenik Tehnika in tehnologija 8 je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

Učbenik Tehnika in tehnologija 8

Format: A4
Ean: 789616740289
Isbn: 978-961-6740-28-9

Delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 8

Format: A4
Ean: 9789619104873
Isbn: 961-91048-7-0

Priporočamo še …